Detaljinformation om Sahlström, Olof  (mp)

Hemadress:
Pl 3007
243 93  HÖÖR
Telefon bostad: 0413-200 52
Valkrets: Ej angiven